Nedir ?

Katılma hesapları, tasarruflarınızın katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, kâr-zarar ortaklığı mantığıyla sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin finansmanında değerlendirildiği hesap türüdür.

Özellikleri

  • Kâr paylaşım oranları hesap türlerine göre değişiklik göstermektedir.
  • Katılma hesapları TL, EUR ve USD cinsinden 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılmaktadır.
  • Katılıma hesapları, en az 32 gün olma kaydıyla kırık vadeli olarak açılabilmektedir.
  • Katılma hesaplarında kâr payı, hesap açılışında belirlenen vade bitiminde hesabınıza aktarılmaktadır. Hesaplara aktarılacak kâr payı miktarı vade sonunda belirli olmakla birlikte, brüt kâr üzerinden mevzuat gereği gelir vergisi alınmaktadır.
  • Katılma hesaplarından vade tarihi gelmeden para çekilebilmekte ve kalan tutar üzerinden vade sonunda kâr payı alınabilmektedir. Brüt kârınız üzerinden mevzuat gereği gelir vergisi kesilmektedir.
  • Katılma hesabı açma işlemleri şu an için şubelerimizden yapılmaktadır.
  • Katılma hesaplarının 650.000 TL’ ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır.

Türleri

  • Katılma Hesabı (Günlük, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık ve Kırık vadeli hesaplar)
  • Ara dönem kar payı ödemeli katılma hesabı (Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık)