Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, katılım bankalarının bireysel müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş bir uzlaştırma heyetidir.

İlgili tebliği indirmek için tıklayınız. tıklayınız.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti bilgi broşürü ve başvuru formunu indirmek için tıklayınız.