Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım hizmeti ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar İzin Var -
ii. Diğer menkul kıymetler İzin Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -  
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzin Var -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzin Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -  
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzin Var -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti  
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzin Var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar -
vi. Diğer türev araçlar İzin Var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
i. Aracılık yüklenimi -
ii. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti  
İ. Sınırlı Saklama Hizmeti İzin Var
İİ. Genel Saklama Hizmeti -