İkram GÖKTAŞ

Genel Müdür

Ahmet PARLAK

Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama

Alpaslan ÖZEN

Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk ve Krediler

Dr. Eyyüp YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı - İç Sistemler

Dr. İrfan GÜLTAŞ

Genel Müdür Yardımcısı - Yetenek ve Kültür

Kadir DOĞUERİ

Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon

Kamil KİBAR

Genel Müdür Yardımcısı - Hazine