Yetenek ve Kültür

Yetenek ve Kültür Politikası

Gücünün en önemli kaynağının çalışan memnuniyeti olduğuna inanan Dünya Katılım, adil ve destekleyici bir çalışma ortamı sunarak, her bir çalışanının potansiyelini en üst düzeyde kullanmasına ve ortak başarıya katkıda bulunmasına odaklanmaktadır.

İlkelerimiz

  • Dünya Katılım vizyonunu, stratejisini ve ilkelerini benimseyen, görevlerine uygun insan kaynağını sürekli olarak güçlendirmek
  • Şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle şirket içi iletişimi destekleyerek çalışanlar arasında güven ortamı oluşturmak
  • Yenilikçilik ve sürekli gelişim anlayışını benimseyerek, çalışanlarımızın ve iş süreçlerimizin rekabetçi kalmasını sağlamak
  • Eşitlik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı oluşturarak, farklılıklara saygı ve çeşitliliği desteklemek
  • Etik değerlere bağlı kalma prensibiyle, iş ahlakına uygun davranışları teşvik ederek dürüst, adil ve saygılı bir kurum kültürü oluşturmak
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, yetkinliklerini artırmaları ve kariyerlerini desteklemek hedeflenmektedir.

Kariyer Yönetimi

Dünya Katılım’da kariyer yönetimi, çalışanların potansiyellerini en üst seviyede destekleyerek, mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine odaklanan bir yaklaşımla yönetilmektedir. Çalışanların kariyer yolculuklarını desteklemek, onların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak, içsel gelişimlerini teşvik etmek ve gelecekteki liderleri kendi bünyemizden yetiştirmek amacıyla çeşitli eğitim ve destek programları sunulmaktadır. Ayrıca, şeffaf bir kariyer gelişim süreci ve açık iletişim kanalları ile çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaya odaklanılmaktadır.

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecinin temelini, bankamızın başarı hedefleri doğrultusunda en uygun adayları bünyemize kazandırmak adına, şeffaf, adil ve yetenek odaklı bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu niteliklere sahip adaylar ilgili pozisyonların gereksinimlerine uygunlukları ve yetkinlikleri açısından titiz bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Sürecin her aşamasında açık iletişim ve adayların objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Ücret ve Yan Haklar

Dünya Katılım’da, çalışanlarımızın refahını ön planda tutan bir ücret ve yan haklar stratejisi izlenmektedir. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden rekabetçi bir ücret yapısı oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızın nitelikleri, deneyimleri ve sorumlulukları gözetilerek adil bir ücretlendirme sağlanmaktadır. Ücret ve yan haklar politikalarımızı şeffaf bir şekilde ileterek, çalışanlarımız arasında güven ve anlayış artırılmaktadır. Bu sayede, çalışanlarımızın beklentilerini anlamak ve karşılamak için etkili bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Bankamızın mevcut ve gelecek hedeflerine ulaşmasında, çalışanlarımızın sürekli öğrenme ve gelişimini en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Çalışanlarımızın kariyerleri boyunca başarılarına katkıda bulunmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim yöntemleri ve çağdaş öğrenme teknolojilerini kullanarak onlara sunduğumuz eğitim olanakları, sadece işleriyle ilgili bilgi ve becerilerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu sayede çalışanlarımız, hızla değişen finans sektöründe başarılı olmak için ihtiyaç duydukları güncel bilgilere ve becerilere sahip olabilmektedirler. Böylece çalışanlarımız sadece kendi kariyerlerine değil, aynı zamanda bankamızın rekabet avantajına da katkıda bulunmaktadır.


Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın kurumumuzu yakından tanımaları ve uyum sürelerini hızlandırmak için düzenlediğimiz oryantasyon eğitimi, iş kültürümüzü, değerlerimizi ve temel iş süreçlerimizi kapsayarak, çalışanlarımızın işlerine etkili bir başlangıç yapmalarını amaçlamaktadır.
Çalışanlar, kariyerleri boyunca mesleki teknik ve kişisel yetkinlik eğitimleri ile desteklenmektedir.